Senior Consultant Gas Quality

E-mail info@robwessel.nl
Telefoon +31 6 15388354

35 jaar ervaring in Gas Analyse

Rob Wessel heeft 35 jaar ervaring in gas analyse en in aardgas analyse en LNG in het bijzonder.

Bij NMi-VSL heeft Rob zeer brede ervaring opgedaan op gebied van laboratorium accreditatie, herleidbaarheid van metingen, kalibratie van meet- en analyseapparatuur en onzekerheidsanalyse. Zijn bijzondere specialisme is gas analyse.

Internationale Standaardisatie

Als voorzitter van ISO Technische Commissie 158- gas analyse (2007-2016) was Rob zeer betrokken bij de totstandkoming van de volgende ISO-normen op gebied van gasanalyse: ISO 6141, ISO 6142, ISO 6143, ISO6145, ISO16667 en ISO 19229. Meer informatie

Binnen ISO Technische Commissie 193 – aardgas analyse is Rob betrokken bij de totstandkoming van ISO 6974 en ISO 6976 betreffende de analyse van aardgas met gaschromatografie en de berekening van de calorische waarde, dichtheid en Wobbe Index.

Laboratorium Accreditatie

Rob treedt als vakdeskundige op gebied van bovenstaande ISO standaarden op voor diverse accreditatieorganisaties in binnen en buitenland. Accreditatie betreft hier kalibratielaboratoria (ISO 17025) en leveranciers van referentiematerialen (ISO 17034).

Tevens is Rob freelance teamleider ISO 17025 voor test- en kalibratielaboratoria bij de Raad voor Accreditatie.

Review van wetenschappelijke publicaties of van projectvoorstellen is ook een regelmatig voorkomende activiteit.

Diensten

Rob Wessel Consultancy biedt ondersteuning bij:

  • Implementatie van een kwaliteitssysteem in overeenstemming met de eisen van ISO 17025 / ISO 17034
  • Implementatie van meetmethoden voor de analyse van aardgas en LNG
  • Implementatie van hierboven genoemde normen op gebied van gas analyse
  • Implementatie van statistische kwaliteitscontrole modules inclusief het verwerken van resultaten uit Ringvergelijken
  • Uitvoeren van een zogenaamde “health check” op uw kwaliteitssysteem
  • Uitvoeren van een review van het kwaliteitssysteem voorafgaand aan een formele audit
  • Vragen ten aanzien van kalibratie, herleidbaarheid, onzekerheidsanalyse
  • Ondersteuning bij de inrichting van een laboratorium